Czy zaliczkę dywidendy można wypłacić tylko jednemu udziałowcowi?

W jednej ze spraw klient zadał nam następujące pytanie: czy w spółce z o.o., w której jest dwóch wspólników, można wypłacić zaliczkę na dywidendę tylko jednemu z nich? Jeśli tak, to czy wypłata może stanowić maksymalną kwotę przypadającą na obu wspólników, tj. 50% zysku osiągniętego w roku poprzednim? Kiedy można wypłacić zaliczki na poczet dywidend?…… Czytaj dalej Czy zaliczkę dywidendy można wypłacić tylko jednemu udziałowcowi?

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami podatkowymi jednym z przychodów są faktycznie uzyskane dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Do uzyskania dywidendy wymagane jest posiadanie udziału w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej (lub polskiej spółce komandytowo-akcyjnej). Przychód z tytułu dywidend powstaje w dacie przekazania udziałowcowi (akcjonariuszowi) świadczenia. Oznacza to, że…… Czytaj dalej Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie zarządu?

Ponieważ zbliża się okres składania sprawozdań do KRS-u to należy, w ramach różnych dokumentów wysyłanych do tego rejestru, złożyć też sprawozdanie zarządu, podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu. Sprawozdanie może być podpisane elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego albo też za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoby, które skorzystały z możliwości podpisania sprawozdania zarządu za pomocą podpisu…… Czytaj dalej Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie zarządu?

Co dalej będzie ze spółkami komandytowymi?

Od 2021 roku spółki komandytowe przestaną być podmiotami transparentnymi podatkowo, a więc nie płacącymi podatku dochodowego. Spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Od nowego roku spółki komandytowe będą musiały płacić podatek dochodowy według stawki podstawowej – 19 % podstawy opodatkowania, albo według stawki obniżonej 9 % (dla podatników z obrotami niższymi…… Czytaj dalej Co dalej będzie ze spółkami komandytowymi?

Kiedy spółka z o.o. musi podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności?

Strata wyższa niż połowa kapitału zakładowego Zgodnie z art. 233 k.s.h., jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę połowy kapitału zakładowego oraz kapitałów zapasowego i rezerwowego, zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki. Informacja o stracie przekraczającej połowy kapitału…… Czytaj dalej Kiedy spółka z o.o. musi podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności?

Kto podpisuje listę wspólników, czyli kiedy cały zarząd musi się podpisać?

W praktyce zarządzania spółką z o.o. pojawia się często pytanie, jakie reguły rządzą podpisywaniem dokumentów spółki z o.o. Czy podpisy pod dokumentami spółki składanymi do sądu rejestrowego muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu czy też wystarczy, aby podpisy złożyli członkowie zgodnie z reprezentacją spółki (np.: przy spółce z reprezentacją jednoosobową – jeden członek zarządu). Regułą jest…… Czytaj dalej Kto podpisuje listę wspólników, czyli kiedy cały zarząd musi się podpisać?

Sprawozdanie z działalności zarządu – przykład

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki składa się z dwóch części: sprawozdania z działalności (sprawozdanie opisowe) i sprawozdania finansowego. Sprawozdanie opisowe (tutaj można pobrać przykład takiego sprawozdania – sprawozdanie z działalności zarządu) odnosi się do aktywności spółki w ubiegłym roku obrotowym. Nie dotyczy ono tylko spraw związanych z funkcjonowaniem zarządu, ale musi odnosić się do całej…… Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności zarządu – przykład