Zamknięcie roku obrotowego

Jeżeli spółka z o.o. ma rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to po zamknięciu roku obrotowego jest zobowiązana do złożenia wniosku o przyjęcie do akt podmiotu następujących dokumentów:

– rocznego sprawozdania finansowego;

– uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sposobie podziału zysku o lub pokryciu straty;

-sprawozdania z działalności podmiotu;

– opinii z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości).

O prawidłowym złożeniu tych dokumentów sąd rejestrowy czyni się wzmiankę w Rejestrze przedsiębiorców.

Wniosek do KRS trzeba złożyć w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sposobie podziału zysku lub pokryciu straty. Taka uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników musi być podjęta nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Należy pamiętać o tym, że jeśli osoba odpowiedzialna za złożenie sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym kto wbrew przepisom ustawy nie składa tych sprawozdań będzie podlegała grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wniosek dotyczący złożenia sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł oraz opłacie za obowiązkowe ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która wynosi 100 zł.

Prawnik Piaseczno pomoże z przygotowaniem protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i podział zysku lub o pokryciu straty a także wypełni wymagane formularze, które należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.