Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitałem zakładowym nazywamy obligatoryjne wkłady wnoszone przez wspólników, które mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport). Wysokość kapitału zakładowego powinna zostać szczegółowo określona w umowie spółki, a w sytuacji aportu umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Trzeba również…… Czytaj dalej Co to jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. non profit

czym jest spółka z o.o. non profit? Spółka z o.o. non profit jest przeznaczona do prowadzenia istotnego społecznie celu. Dla takiej spółki nie jest istotna maksymalizacja zysku, lecz prowadzenie działalności ważnej społecznie. Takimi celami może być działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, itp. W umowie…… Czytaj dalej Spółka z o.o. non profit

Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wpisy do KRS-u są przyjmowane tylko za pośrednictwem elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych. Portal działa pod adresem internetowym: https://prs.ms.gov.pl/. Ta zmiana zasad zgłaszania wniosków do KRS oznacza, że dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego wyłączona została możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie lub maszynowo wypełnionych formularzy KRS, które…… Czytaj dalej Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line

Przedłużenie stosowania „starych” przepisów podatkowych do spółek komandytowych

Przepisy podatkowe wprowadzające niekorzystne zmiany polegające na opodatkowaniu spółek komandytowych umożliwiły wspólnikom tych spółek na podjęcie decyzji o odroczeniu do 1 maja 2021 r. opodatkowania dochodów tych spółek. O tej możliwości mówi art. 12 przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z 28.11.2020…… Czytaj dalej Przedłużenie stosowania „starych” przepisów podatkowych do spółek komandytowych

Czy zaliczkę dywidendy można wypłacić tylko jednemu udziałowcowi?

W jednej ze spraw klient zadał nam następujące pytanie: czy w spółce z o.o., w której jest dwóch wspólników, można wypłacić zaliczkę na dywidendę tylko jednemu z nich? Jeśli tak, to czy wypłata może stanowić maksymalną kwotę przypadającą na obu wspólników, tj. 50% zysku osiągniętego w roku poprzednim? Kiedy można wypłacić zaliczki na poczet dywidend?…… Czytaj dalej Czy zaliczkę dywidendy można wypłacić tylko jednemu udziałowcowi?

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami podatkowymi jednym z przychodów są faktycznie uzyskane dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Do uzyskania dywidendy wymagane jest posiadanie udziału w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej (lub polskiej spółce komandytowo-akcyjnej). Przychód z tytułu dywidend powstaje w dacie przekazania udziałowcowi (akcjonariuszowi) świadczenia. Oznacza to, że…… Czytaj dalej Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w polskiej spółce z o.o.

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie zarządu?

Ponieważ zbliża się okres składania sprawozdań do KRS-u to należy, w ramach różnych dokumentów wysyłanych do tego rejestru, złożyć też sprawozdanie zarządu, podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu. Sprawozdanie może być podpisane elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego albo też za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoby, które skorzystały z możliwości podpisania sprawozdania zarządu za pomocą podpisu…… Czytaj dalej Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie zarządu?