Jak zrzec się funkcji likwidatora spółki z o.o.?

Jak zrzec się funkcji likwidatora spółki z o.o.?

Likwidator spółki może zrezygnować ze swojej misji i złożyć rezygnację.

Najczęstszym powodem rezygnacji jest to, że likwidator nie może tej funkcji dalej wykonywać, gdyż nie pozwala mu na to zdrowie lub też niemożność pełnienia funkcji likwidatora wynika z braku jakiegokolwiek majątku spółki. Ze względu na fakt, iż do funkcji likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy o członku zarządu to regulacje dotyczące rezygnacji członka zarządu będą miały tu pełne zastosowanie. Likwidator może, powołując się na ważne powody (art. 280 k.s.h. związku z art. 202 § 5 k.s.h.), zrezygnować z pełnionej funkcji.

 

Likwidator ustanowiony przez wspólników

Rezygnacja z funkcji bycia likwidatorem spółki z o.o. jest jednostronną czynnością prawną (a więc oświadczeniem składanym przez likwidatora osobie uprawnionej do otrzymania tego oświadczenia). Ponieważ w okresie likwidacji spółki nie działa zarząd spółki oraz w większości przypadków likwidowana spółka nie będzie miała powołanej rady nadzorczej, to aby oświadczenie o rezygnacji likwidatora mogło zostać przez niego skutecznie zakomunikowane, tego typu informacja o zrzeczeniu się funkcji likwidatora powinna zostać przekazana ustanowionemu do tego celu pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników.

Jeśli zaś go w spółce nie ma, to likwidator powinien doprowadzić do jego powołania i przekazać mu swoje oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji likwidatora. Jeżeli likwidatorowi nie uda się doprowadzić do zwołania zgromadzenia wspólników może też wykorzystać inne sposoby opisane w tym wpisie: Rezygnacja członka zarządu, gdy zarząd jest jednoosobowy – komu doręczyć oświadczenie?

 

Likwidator powołany przez sąd rejestrowy lub sąd gospodarczy

Likwidator może też być powołany przez sąd. Taki likwidator może złożyć swoją rezygnację jedynie sądowi rejestrowemu a sąd może przyjąć taką rezygnację, gdy powodowana jest ona ważnymi powodami (art. 276 § 4 k.s.h.). Postępowanie rejestrowe (a więc postępowanie zainicjowane wnioskiem likwidatora z oświadczeniem o rezygnacji z pełnionej funkcji), zgodnie z art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest prowadzone w trybie postępowania nieprocesowego, co powoduje, że sąd rejestrowy dokonuje analizy żądania wnioskodawcy, w kontekście tego czy zaistniały ważne przyczyny do przyjęcia jego rezygnacji.

 

Foto dzięki uprzejmości by Master isolated images / freedigitalphotos.net