Zmiana zasad trwania kadencji członków zarządu

 Zmiana zasad trwania kadencji członków zarządu

W trakcie roku obrotowego spółki z o.o. wspólnicy mogą uznać, że należy zmienić zasady kadencji członków zarządu. Propozycje mogą dotyczyć wydłużenia kadencji (np.: „członek zarządu jest powoływany na rok” zmieniamy na „członek zarządu powoływany jest na trzy pełne lata obrotowe”), skrócenia kadencji zarządu (np.: z 2-letniej kadencji na 1-roczną), albo też zastąpieniem kadencji powołaniem na czas nieoznaczony (np.: z kadencji 2 letniej na powołanie na czas nieoznaczony).

Zmiana długości kadencji członka zarządu w trakcie trwania tej kadencji każe odpowiedzieć na pytanie: czy dotychczasowa kadencja członków zarządu, w związku ze zmianą umowy spółki, wpływa na bieżącą kadencję członków zarządu? Innymi słowy, czy członkowie zasiadający w zarządzie spółki z o.o., po zmianie umowy spółki dokonanej w trakcie roku obrotowego, będą wykonywać swe funkcje zgodnie z nowowprowadzoną zmianą do umowy spółki? A może bieżąca kadencja będzie trwała według dotychczasowych zasad a dopiero następna kadencja członków zarządu trwać będzie tak, jak to zostało zmienione w umowie spółki z o.o.?

Pierwsze praktyczne rozwiązanie to wprowadzenie do umowy spółki przepisów przejściowych. Wystarczy wpis, iż do bieżącej kadencji członków zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy umowy spółki i potencjalny spór, jak długo urzęduje dotychczasowy zarząd jest zażegnany. Nie zawsze jednak udziałowcy lub też notariusz przygotowujący zmianę umowy spółki zauważą ten problem i wprowadzą „przepisy przejściowe”.

Drugie rozwiązanie stosowane w przypadku, gdy nie zostaną wprowadzone przepisy przejściowe to kwestia zastosowania odpowiedniej reguły interpretacyjnej. Zastosowanie będzie mieć w takim przypadku zasada „lex posterior derogat legi priori”, czyli zasada mówiąca tyle, że przepis wprowadzony później, uchyla przepis dotychczas obowiązujący. Odwołując się do naszego przypadku: do członków zarządu bieżącej kadencji a zmienionej w trakcie obowiązywania roku obrotowego stosować się będą nowe zasady a więc bieżąca kadencja członków zarządu zostanie zmieniona (odpowiednio wydłużona lub skrócona).

Na marginesie dodam, że zmiana umowy spółki w zakresie kadencji dokonana po upływie kadencji (np.: po zakończeniu pełnego ostatniego roku obrotowego a przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników), ale przed wygaśnięciem mandatu członka zarządu nie zmienia już trwania tej ostatniej kadencji, gdyż nie można modyfikować czasu trwania kadencji, która wygasła (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 2006 r. (II CSK 147/05, LEX nr 398435)).

 

Foto dzięki uprzejmości Vlado / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.