Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Spółka z o.o. może zawsze zdecydować się na zmianę swojej nazwy (firmy). W każdym czasie dopuszczalna jest zmiana firmy przez przedsiębiorcę. Najczęściej zmiana nazwy spółki z o.o. związana jest ze zmianą przedmiotu działalności spółki albo ze zmianą siedziby. Może też wynikać z zamiaru odcięcia się od wcześniej prowadzonej działalności, która nie była zyskowna.

Zmiana firmy spółki z o.o. może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Przy dokonywaniu zmiany firmy przedsiębiorca musi oczywiście respektować wszystkie zasady prawa firmowego, w tym zwłaszcza zasadę wyłączności i prawdziwości firmy. Należy więc przed planowaną zmianą firmy spółki z o.o. sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę. Taką weryfikację można przeprowadzić poprzez portal Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy, w toku postępowania o wpisanie zmiany firmy spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, będzie badał m.in. czy proponowana przez spółkę nowa firma nie narusza przepisów art. 43 (1) k.c. – 43 (10) k.c.. Zgodnie z treścią przepisu art. 43 (3) § 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Zgodnie natomiast z art. 43 (3) § 2 k.c. – firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Gdyby sąd rejestrowy uznał, iż proponowana nowa firma przykładowo wprowadza w błąd, to odmówi rejestracji zmiany firmy. Warto też wiedzieć, że zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego (art. 255 § 3 k.s.h.). Zgodnie z art. 246 § 1 k.s.h. uchwały zgromadzenia wspólników, dotyczące zmiany umowy spółki – w tym zmiany nazwy (firmy), zapadają większością 2/3 głosów. Nowa nazwa (firma) spółki z o.o. obowiązuje od momentu dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Rozstrzygająca więc będzie data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS.

Wniosek o wpis zmiany nazwy (firmy) spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz tekst jednolity umowy spółki po zmianach, a także wypełnione formularze aktualizujące, informujące o zmianie nazwy, które zostaną przekazane przez sąd rejestrowy do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trzeba pamiętać, że zmiana nazwy spółki nie spowoduje, iż spółka po zmianie firmy nie będzie już musiała uregulować zobowiązań zaciągniętych przed zmianą. Zobowiązania, które zaciągnęła spółka przed zmianą nazwy są wciąż zobowiązaniami spółki po zmianie nazwy spółki z o.o. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r., II CSK 300/06).

 

Foto dzięki uprzejmości digitalart / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.