Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne zebranie członków to najważniejsza i najwyższa władza stowarzyszenia.

Na walnym zebraniu członków stowarzyszenia dochodzi do oceny wykonywania zadań w zamkniętym już roku obrotowym stowarzyszenia, uchwalenia planów na rok następny oraz rozliczenia władz stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna) a także wyboru nowych władz stowarzyszenia w związku z upływem dotychczasowych kadencji. Co ważne, tylko walne zebranie członków stowarzyszenia może uchwalić a potem zmieniać statut stowarzyszenia.

Jeśli zaś chodzi o wybór nowego zarządu stowarzyszenia to statuty poszczególnych stowarzyszeń powinny rozstrzygać, czy do zarządu stowarzyszenia mogą być powoływane osoby będące członkami stowarzyszenia lub też, jeśli statut stowarzyszenia nie zawiera przeciwwskazań – także osoby nie będące członkami.

Na walnym zebraniu członków stowarzyszenia wszelkie wiążące decyzje są podejmowane w formie uchwał.

Przepisy ustawy o stowarzyszeniach nie wprowadzają określenia minimum frekwencji dla stwierdzenia ważności obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia. Oczywiście taki zapis może znaleźć się w statucie stowarzyszenia (np.: dla ważności obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia wymagane jest obecność 50% członków stowarzyszenia lub dla ważności uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia wymagane jest oddanie 50% głosów zebranych członków na walnym zebraniu członków stowarzyszenia). Warto też pomyśleć o tym, aby niektóre uchwały, ze względu na swą doniosłość, były podejmowane przy wyższym kworum lub przy wyższej liczbie głosów oddanych za daną uchwałą (np.: uchwała dotycząca zmiany postanowień statutu lub likwidacji stowarzyszenia).

Warto wiedzieć, że każdy z członków stowarzyszenia ma równy głos na głosowaniach w trakcie obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia.

Przy znacznej ilości członków stowarzyszenia warto rozważyć, czy nie wprowadzić do statutu zasady wskazującej, iż po osiągnięciu określonej, znacznej ilości członków, następuje zastąpienie walnego zebrania członków stowarzyszenia zebraniem delegatów. W takim przypadku statut będzie określał zasady wyboru delegatów na zebranie delegatów oraz wskazuje jak długo trwa ich kadencja, a także kiedy wygasa ich mandat.

Zebranie delegatów może być od razu przewidziane statutowo, niezależnie od początkowej liczby członków, albo też statut może tylko przewidywać jego automatyczne “narodzenie się”, gdy urzeczywistni się podany w statucie stowarzyszenia wymóg, tj. osiągnięcie określonej liczby członków. Nawet przy zakładanej lub faktycznie istniejącej bardzo dużej liczbie członków stowarzyszenia, statut nie musi wprowadzać zebrania delegatów jako najwyższej władzy stowarzyszenia i może pozostawać przy instytucji walnego zebrania członków stowarzyszenia.

 

Foto dzięki uprzejmości dan / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.