Czy zgromadzenie wspólników musi odbyć się w siedzibie spółki z o.o.?

zgromadzenie wspolnikow musi odbyc sie w siedzibie spolki by khunaspix

 

Zacznijmy od ustalenia co kryje się pod pojęciem siedziba spółki z o.o. – czy jest to konkretny lokal wynajęty przez spółkę w danej miejscowości, lokal w którym urzęduje zarząd spółki? A może jest to tylko miejscowość, w której działa spółka z o.o. (np.: Warszawa, Piaseczno, Lesznowola, itp.)? O tej kwestii pisałem już we wpisie pt.: Siedziba a adres spółki z o.o..

Warto przypomnieć, że zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, a siedzibą spółki jest jedynie miejscowość, w której działa spółka:

zgromadzenie wspólników w Piasecznie

Pokazana powyżej Medim spółka z o.o. ma swoją siedzibę w Piasecznie (można to sprawdzić w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego) a więc zgromadzenie wspólników tej spółki z o.o. może odbyć się w każdym miejscu leżącym w granicach Piaseczna. Może to być lokal, w którym działa zarząd tej spółki (adres biura zarządu), ale też może to być kancelaria adwokacka, kancelaria radcy prawnego lub też kancelaria notarialna działająca w Piasecznie.

Zgromadzenie wspólników może też się odbyć poza siedzibą spółki (miejscowością wskazaną w umowie spółki, będącą siedzibą organu zarządzającego tej spółki) w dwóch przypadkach: (1) gdy umowa spółki wyraźnie wskazuje, że zgromadzenia wspólników mogą się odbywać w innym miejscu (np.: zapis w umowie spółki może wskazywać, że obok siedziby spółki (Piaseczno) zgromadzenia wspólników mogą odbywać się też w Warszawie i Konstancinie-Jeziornej) albo (2) gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie, aby planowane zgromadzenie wspólników odbyło się w innym niż siedziba spółki miejscu.

Warto też wspomnieć o możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W praktyce pytanie o taką możliwość pojawia się przy obsłudze prawnej spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Czy zgromadzenie wspólników polskiej spółki z o.o. może odbyć się w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej albo w kraju trzecim? Zasadniczo nie, ale ponieważ do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należą też polskie placówki dyplomatyczne oraz statki powietrzne i morskie toteż według mnie można rozważyć możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wspólników na statku morskim, pływającym pod polską banderą, pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy spółki wyrażą zgodę na piśmie na taką lokalizację (art. 234 § 2 k.s.h.). Innym praktycznym rozwiązaniem pozwalającym na uczestnictwo wspólnika przebywającego za granicą Polski w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników jest przeprowadzenie posiedzenia w siedzibie spółki, gdy niektórym ze wspólników umożliwia się udział w zgromadzeniu za pomocą urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku, wspólnikom uczestniczącym w zgromadzeniu za pomocą telefonu, komunikatora, itp., musi być zapewniona możliwość faktycznego uczestniczenia w posiedzeniu, w tym możliwość swobodnego oddawania głosów.

 

Foto dzięki uprzejmości khunaspix / freedigitalphotos.net