Udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o.

Udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o.

Na początku swojej działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej wymaga zapewnienia jej odpowiedniego finansowania. Spółka z o.o. może być finansowana ze źródeł zewnętrznych (np.: kredyt z banku, leasing z firmy leasingowej, itp..) albo też może uzyskać majątek od wspólników spółki. Zasadniczo finansowanie otrzymane od wspólników polega na: (1) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, (2) dopłatach, albo (3) udzieleniu pożyczki przez wspólnika.

Jak wyżej wskazano, pierwszym ze sposobów finansowania spółki przez wspólników jest wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego na kapitał zakładowy. O tym pisałem we wpisach pt. „Umowa spółki – kapitał zakładowy spółki z o.o.” oraz „Jak wnieść wkład niepieniężny do spółki z o.o.?”. Jest to tzw. niezwrotne dofinansowanie spółki, ponieważ wkłady wniesione przez wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego nie mogą być ani zwracane wspólnikom przed rozwiązaniem spółki ani też nie są oprocentowane.

Następnym sposobem jest wniesienie dopłat do kapitału zakładowego. Dopłaty mogą być dokonane przez wszystkich wspólników, dopłaty nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego, nie są też oprocentowane.

Trzecim, najczęściej w praktyce stosowanym sposobem na finansowanie spółki przez wspólników jest udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o. (art. 720 k.c.). Zaletami tego rozwiązania, w stosunku do poprzednich sposobów finansowania spółki przez wspólników, jest to, iż w umowie pożyczki zawieranej ze wspólnikiem można określić termin jej zwrotu (wspólnik nie musi czekać na zwrot aż spółka zostanie rozwiązana) oraz zasady odpłatności pożyczki (w przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienia dopłat pożyczka jest zasadniczo oprocentowana).

Przed przystąpieniem do zawarcia umowy pożyczki ze wspólnikiem należy sprawdzić umowę spółki z o.o. czy przypadkiem w umowie nie jest zapisana konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę (przykładowo – art. 15 par. 1 k.s.h., art. 230 k.s.h.). Jeśli wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu przy zawieraniu umowy pożyczki spółkę z o.o. musi reprezentować pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników (art. 210 k.s.h.) lub też członek rady nadzorczej, jeśli taka rada istnieje w spółce z o.o.

Warto wspomnieć, że pożyczka udzielona przez wspólnika spółce z o.o. jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt. 10) lit. i) ustawy o podatku od czynności w cywilnoprawnych), w przeciwieństwie do dopłat i podwyższenia kapitału zakładowego, które to czynności podlegają opodatkowaniu wg 0,5% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Foto dzięki uprzejmości creativedoxfoto / freedigitalphotos.net