Spółka jawna oraz spółka komandytowa zakładana przez Internet

Spółka jawna oraz spółka komandytowa zakładana przez Internet

Od 15 stycznia 2015 roku wprowadzono nową możliwość rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż obok spółki z o.o. także spółkę jawną oraz spółkę komandytową można założyć albo w tradycyjny sposób wypełniając formularze i przesyłając je pocztą albo też przez Internet, korzystając z wyboru kilku wariantów umowy spółki. Jak założyć spółkę z o.o. (tzw. S24) przez Internet opisałem we wpisie – Spółka S24, czyli spółka z o.o. zakładana przez Internet.

Teraz też można w podobny sposób założyć dwa inne typy spółek – spółkę jawną oraz spółkę komandytową.

Spółka jawna zakładana przez Internet

Tak jak w przypadku spółki z o.o. trzeba otworzyć stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Po pierwsze, należy zarejestrować się na tej stronie – w górnym prawym rogu jest przycisk „Zarejestruj się”. Tworzymy konto na tym portalu. Logujemy się na stronie głównej tego portalu i po zalogowaniu się otwieramy zakładkę – „Rejestracja spółki jawnej z wykorzystaniem wzorca umowy”.

Rozpoczynamy rejestrację spółki jawnej przez Internet. Trzeba pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej lub jej zmiany przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny.

Po rejestracji możemy też, za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, dokonać zmian w umowie spółki jawnej. Można zmienić m.in.:

  1. adres spółki jawnej;
  2. poinformować o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
  3. poinformować o ustanowieniu prokury.

W takich wypadkach wniosek o wpis zmian do KRS składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Spółkę jawną zawartą za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można też rozwiązać. Dokonuje się tego poprzez podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Spółka komandytowa zakładana przez Internet

Także spółkę komandytową można założyć za pomocą wzorca umowy, na takich samych zasadach jak wyżej opisane zasady zakładania spółki jawnej. Umowa spółki komandytowej, zawarta za pomocą wzorca umowy może być również zmieniona przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki. Do spółki komandytowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Zmiany do umów spółek jawnej i komandytowej

Opłata sądowa od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym wynosi 200 złotych.

 

Foto dzięki uprzejmości stockimages / freedigitalphotos.net