S24, czyli odpowiedzi na dziesięć najczęściej zadawanych pytań przed założeniem tej spółki

S24, czyli pytania przed założeniem spółki

Zamierzając założyć spółkę z o.o. w trybie przyspieszonym (tzw. S24) należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:

  1. Czy na pewno chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Po pierwsze, warto się zastanowić czy osoby z którymi chcę zawiązać spółkę z o.o. na pewno są godne takiego zaufania. Część spółek z o.o. kończy swoją działalność właśnie z powodu nieporozumień pomiędzy wspólnikami. Po drugie, warto przemyśleć czy zgromadzony kapitał założycielski oraz inne dostępne finansowanie działalności spółki jest wystarczające do rocznego poprowadzenia spółki z o.o. Na pewno nie ma co zakładać spółki, gdy jedynym kapitałem wspólników jest zebrane 5.000 zł na wniesienie minimalnego kapitału zakładowego. W większości przypadków będzie to za mało na rozpoczęcie działalności spółki z o.o. Warto też wiedzieć, że prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z określonymi obowiązkami prawno-handlowymi (m.in. koniecznością corocznego zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, podejmowania uchwał przy zamiarze podjęcia ważniejszych decyzji w spółce). Konieczne jest też prowadzenie pełnej księgowości. Prowadzenie spółki z o.o. oznacza też ekonomiczne, podwójne opodatkowanie (spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych, a następnie dywidenda wypłacana wspólnikom ponownie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Tak więc koszty działalności spółki z o.o. mogą być znaczne. Przedsiębiorstwo mniejszych rozmiarów można równie dobrze prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Po trzecie, spółka z o.o. posiada odrębny majątek i wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki z o.o. Ten argument często przeważa za wyborem spółki z o.o. do prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. Czy ktoś inny już nie korzysta z wybranej przeze mnie nazwy spółki?

Ten ważny element często jest omijany przez osoby zamierzające otworzyć spółkę z o.o. warto sprawdzić, czy wybrana nazwa spółki nie jest już wykorzystywana przez istniejący na naszym rynku podmiot gospodarczy. Warto więc sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy, ewidencji działalności gospodarczej oraz rejestrze znaków towarowych, czy nazwa nie jest już zarezerwowana przez innego przedsiębiorcę.

  1. Jaką działalność gospodarczą może podjąć spółka z o.o. (działalność koncesyjna, regulowana)?

Warto wiedzieć, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji (np.: dystrybucja i obrót paliwami i energią; ochrona osób i mienia) lub zezwolenia (np.: sprzedaży napojów alkoholowych lub wytwarzania produktów leczniczych). Są też określone rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają od przedsiębiorcy spełnienia określonych warunków aby mógł prowadzić tę działalność (np.: pośrednictwo pracy, doradztwo personalne i zawodowe oraz prowadzenie agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej; prowadzenie stacji kontroli pojazdów, ośrodka szkolenia kierowców, ośrodka doskonalenia techniki jazdy, pracowni psychologicznej dla kierowców; organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych). Są też określone rodzaje działalności gospodarczej, które mogą być prowadzone jedynie w formie spółki osobowej lub też spółki akcyjnej. Przed założeniem spółki z o.o. warto dowiedzieć się jakie są wymogi prowadzenia zaplanowanej działalności gospodarczej.

  1. Jakie są koszty założenia spółki z o.o. w trybie S24?

Założenie spółki z o.o. w trybie S24, której kapitał wynosi 5.000 zł wymaga wpłacenia opłaty sądowej w wysokości 350 zł i 25 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto wiedzieć, że zmiany w umowie spółki z o.o., dokonywane po jej rejestracji, będą wymagały wizyty u notariusza (taksa notarialna).

  1. Ilu może być wspólników?

Nie ma ograniczenia ilości wspólników przystępujących do spółki z o.o.

  1. Czy mogę wnieść wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. rejestrowanej w trybie S24?

Rejestrując spółkę z o.o. w trybie S24 można wnieść jedynie wkład gotówkowy.

  1. Czy można założyć spółkę, gdy udziałowcy są w różnych miejscowościach (Kraków, Warszawa, Londyn, Berlin)?

Tak, jest to możliwe. Wspólnik, który ma aktywne konto założone na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, może niezależnie od miejsca w którym przebywa, może zarejestrować spółkę z o.o. w trybie S24.

  1. Czy do założenia spółki z o.o. S24 konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Nie. Wystarczy zarejestrowanie się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

  1. Czy cudzoziemiec może być wspólnikiem zakładającym spółkę z o.o. w trybie S24?

Warto wiedzieć, że w ten sposób spółka może być zawiązana przez obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy posiadają polski: tymczasowy dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, kartę stałego pobytu, dokument tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu czasowego lub paszport.

  1. Co muszę przygotować do rejestracji spółki z o.o. w trybie S24?

Do rejestracji potrzebne jest aktywne konto na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, dokument tożsamości, aktywne konto poczty elektronicznej.

 

Foto dzięki uprzejmości digitalart / freedigitalphotos.net