Ponowne zawieszenie działalności przez spółkę

Ponowne zawieszenie działalności przez spółkę

Każdy przedsiębiorca, na podstawie art. 14 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Wobec przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane jest dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 20c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Upływ terminu, na jaki przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, rodzi po stronie przedsiębiorcy obowiązek wznowienia działalności.

W stosunku do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, na podstawie art. 20d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej sąd wszczyna postępowania przymuszające.

Przepisy nie zawierają ograniczenia co do ponownego złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, czyli przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności po upływie zgłoszonego okresu, na jaki przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą. Jednak, aby było to możliwe, konieczne jest w pierwszej kolejności złożenie do sądu wniosku o wznowienie wykonywania działalności. Wpis dotyczący wznowienia działalności gospodarczej ma charakter konstytutywny, a więc jest skuteczny dopiero z chwilą wpisania tej informacji do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy.

Dlatego też, aby było możliwe ponowne zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców, należy złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej oraz ujawnienie tej informacji do rejestrze przedsiębiorców KRS. Dopiero po okresie prowadzenia działalności gospodarczej (np.: po jednym miesiącu) przedsiębiorca będzie miał możliwość ponownego zawieszenia działalności gospodarczej, na kolejny okres, który nie może trwać dłużej aniżeli 24 miesiące.

Należy dodać, iż wniosek do KRS o zawieszenie działalności, jak również wniosek o wznowienie działalności, jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Opracowali: adwokat Marcin Hołówka i radca prawny Marta Marczak

 

Foto dzięki uprzejmości: iosphere / freedigitalphotos.net