Jakie są koszty założenia spółki jawnej?

Jakie są koszty założenia spółki jawnej?

Spółka jawna jest, zdaniem wielu, najprościej skonstruowaną spółką. Dlatego też, obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna cieszy się dużym zainteresowaniem osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też, przy zakładaniu spółki jawnej warto poświęcić trochę czasu na dobre zredagowanie treści umowy spółki jawnej oraz obliczenie kosztów założenia tej spółki.

Po pierwsze, umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej, chyba że wkładem do spółki będzie przedsiębiorstwo (forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi) albo nieruchomość (forma aktu notarialnego).

Po drugie, umowa spółki jawnej musi zawierać cztery podstawowe elementy: określenie firmy oraz siedziby spółki, opisanie wnoszonych przez wspólników wkładów oraz wycena wartości tych wkładów, opisanie przedmiotu działalności spółki oraz wskazanie czasu trwania spółki. Oprócz wyżej wymienionych podstawowych elementów spółki jawnej należy dodać także regulacje odnoszące się do sposobów likwidacji spółki jawnej (zobacz wpis nt. Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacji), sytuacji, gdy jeden ze wspólników umiera lub ogłasza upadłość.

Przed zgłoszeniem spółki jawnej do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym warto też pomyśleć o zapewnieniu ochrony prawnej marki spółki (nazwy, znaku towarowego) oraz domeny internetowej.

Po ustaleniu treści umowy spółki jawnej można przystąpić do jej rejestracji. Rejestracja spółki jawnej wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów notariusza, opłat sądowych oraz opłat skarbowych.

Jakie są koszty założenia spółki jawnej?

Do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej wymagane jest złożenie poświadczonych notarialnie podpisów wszystkich wspólników spółki jawnej. Opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 500 złotych a opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 100 złotych.

Spółka jawna musi być też zarejestrowana na VAT; opłata skarbowa wynosi 170 złotych.

Ponadto, spółka jawna musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych 0,5% od łącznej wartości wkładów. Jeśli wartość wkładów wynosi 10.000 zł to podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 50 zł. Ten podatek w imieniu spółki wpłacają wspólnicy w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki jawnej.

 

Foto dzięki uprzejmości patrisyu / freedigitalphotos.pl