Sprzedaż akcji imiennych

Sprzedaż akcji imiennych

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka akcyjna może emitować akcje imienne (w treści akcji jest wskazana z imienia i nazwiska lub z nazwy osoba będąca właścicielem akcji) lub też akcje na okaziciela. Jeśli więc w treści akcji imiennej wskazany jest właściciel tej akcji to czy taka akcja imienna może być przedmiotem obrotu? Jeśli statut spółki akcyjnej nie wprowadza szczególnych ograniczeń odnośnie zbywania akcji imiennych to akcje imienne mogą być przedmiotem sprzedaży (art. 339 k.s.h.).

Wystarczy, że na dokumencie akcji imiennej zostanie zawarte pisemne oświadczenie o zbyciu tej akcji. Takie pisemne oświadczenie może też być zawarte w odrębnym dokumencie. Oprócz oświadczenia o zbyciu akcji imiennej należy też wydać kupującemu akcje imienne będące przedmiotem sprzedaży (art. 348 k.c.). W orzecznictwie Sądu Najwyższego aprobuje się też przypadki zbycia akcji imiennych bez obowiązku fizycznego wydania akcji. Chodzi o przypadki, gdy akcje imienne są posiadane przez osobę trzecią (np.: przez samą spółkę akcyjną, gdyż częste są przypadki powierzania akcji przez akcjonariuszy w spółce akcyjnej). Wystarczy zawiadomienie takiej osoby trzeciej o tym, że zmienił się właściciel akcji imiennych (art. 350 k.c.).

Obrót akcjami imiennymi jest ograniczony jeśli chodzi o akcje nabyte za aport wniesiony przez akcjonariusza (art. 336 § 1 k.s.h.) lub też gdy akcjonariusz jest zobowiązany do określonych świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki akcyjnej (art. 356 § 2 k.s.h.). Obrót akcjami imiennymi może być też ograniczony w statucie spółki akcyjnej. Przykładem takiego graniczenia może być zapis zawarty w statucie spółki akcyjnej wymagającym do skutecznego zbycia akcji imiennych wyrażenia zgody przez spółkę (tzw. akcje winkulowane). W praktyce spotyka się też ograniczenia czasowe w zbywaniu akcji imiennych (np.: czasowe ograniczenia dotyczące poszczególnych emisji akcji) lub też ustanowienie prawa pierwokupu na rzecz wskazanych w statucie osób. Jakiekolwiek ograniczenia w obrocie akcjami imiennymi muszą być zawarte w statucie spółki akcyjnej. A więc sama uchwała akcjonariuszy ograniczająca zasady zbywalności akcji imiennych będzie nieskuteczna prawnie; konieczne jest wprowadzenie ograniczenia do statutu spółki (uchwała zmieniająca treść statutu spółki akcyjnej). Sprzedaż akcji imiennych może więc być ograniczona, lecz nie może być całkowicie wyłączona.

 

Foto dzięki uprzejmości phasinphoto / freedigitalphotos.net

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.