Spółka z o.o. non profit

spółka z o.o. non porfit

czym jest spółka z o.o. non profit?

Spółka z o.o. non profit jest przeznaczona do prowadzenia istotnego społecznie celu. Dla takiej spółki nie jest istotna maksymalizacja zysku, lecz prowadzenie działalności ważnej społecznie. Takimi celami może być działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, itp. W umowie tego typu spółki powinny zawierać się odpowiednie zapisy wskazujące, że spółka nie prowadzi typowej działalności gospodarczej. Alternatywą dla spółki z o.o. non profit jest stowarzyszenie lub fundacja.

Zakładając spółkę z o.o. można wybrać szybszą ścieżkę rejestracji za pośrednictwem portalu s24, jednak bez możliwości wprowadzenia zapisów typowych dla spółki z o.o. non profit lub też skorzystać z pomocy notariusza, który przygotuje umowę spółki zawierającą odpowiednie zapisy dla podmiotu prowadzącego działalność non profit. Założenie spółki z o.o. za pośrednictwem portalu s24 oznacza, że spółka z o.o. zostanie zarejestrowana w ciągu kilku dni, lecz i tak trzeba będzie zmienić umowę spółki z o.o., aby wpisać konieczne zapisy m.in. stanowiące, że całość zysków będzie przeznaczana na cele statutowe a osiągnięte zyski nie zostaną przeznaczone do podziału pomiędzy członkami zarządu czy udziałowcami. Tak więc, wcześniej czy później wizyta u notariusza będzie nieunikniona.

Co musi być zawarte w umowie spółki?

Po pierwsze, warto zastanowić się, czy już w nazwie spółki nie zasygnalizować, że spółka działa nie dla zysku. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów mających w nazwie informację „non for profit” bądź „non profit”.

Po drugie, trzeba zwrócić baczną uwagę na dobrze dobrany przedmiot działalności spółki. Przedmiot działalności musi odzwierciedlać to czym spółka będzie się zajmować. W działalności spółek z o.o. non profit często za przeważającą działalność jest wskazywana – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana) i najczęściej to ten kod wpisywany jest jako wiodący (PKD 94.99.Z). W praktyce zaś może to nie być prawidłowy kod.

Po trzecie, sama umowa spółki z o.o. non profit musi zawierać kilka istotnych zapisów odróżniających ją od zwykłej spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. non profit musi określać cel, dla jakiego ta spółka została powołana. Oczywiście będzie to inny niż „zarobkowy” cel spółki. W umowie musi też być zawarty zakaz dzielenia wypracowanego zysku pomiędzy wspólników, członków zarządu, pracowników, radę nadzorczą czy komisję rewizyjną (zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h.). Umowa spółki z o.o. non profit musi też zawierać obowiązek przeznaczania zysku na wskazany w przedmiocie działalności spółki cel społeczny.

Przed założeniem spółki z o.o. non profit warto się skonsultować ze specjalistą

Warto przed zdecydowaniem się na założenie spółki z o.o. non profit spotkać się z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, aby omówić możliwe i optymalne formy prowadzenia działalności „non for profit”, gdyż spółka z o.o. non profit będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, co będzie oznaczać podwójne ekonomiczne opodatkowanie, konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, wspólnicy nie mogą się dzielić zyskiem a członkowie zarządu subsydiarnie odpowiadają za zaległe zobowiązania spółki.