Spółka S24, czyli spółka z o.o. zakładana przez Internet

Spółka S24, czyli spółka z o.o. zakładana przez Internet

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z o.o. w sposób uproszczony (tzw. „S24”). Rejestracja spółki dokonywana jest przez Internet, bez udziału notariusza a wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania spółki są generowane automatycznie przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tej stronie, w zakładce „Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy” można złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Warto wiedzieć, że osoba zamierzająca skorzystać z tej metody rejestracji spółki z o.o. nie musi spisywać umowy spółki z o.o. u notariusza ani też nie ma obowiązku osobiście stawiać się w sądzie rejestrowym.

Jednak przed przystąpieniem do składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości należy na tej stronie zarejestrować się. Procedura rejestracji jest przystępnie opisana w zakładce: Rejestracja użytkownika w systemie eMS. Po dokonanej rejestracji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można przystąpić do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24.

Warto wiedzieć, że w ten sposób spółka może być zawiązana przez obywateli polskich oraz cudzoziemców, gdyż system eMS weryfikuje dane wspólników nie tylko za pomocą wskazanego dowodu osobistego. Użytkownik tego systemu może wskazać też na: tymczasowy dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, kartę stałego pobytu, dokument tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu czasowego i paszport, w celu przeprowadzenia weryfikacji podanych danych osobowych.

Jeżeli kilka osób chce zawiązać spółkę z o.o. to muszą one w chwili składania wniosku w systemie eMS: (1) posiadać aktywne konto w systemie eMS oraz pamiętać swój aktualny login i hasło, (2) znajdować się przy tym samym komputerze w celu elektronicznego podpisania wniosku, (3) mieć przygotowane informacje, które będą podawane w trakcie uzupełniania umowy spółki. Informacje konieczne do rejestracji to:

•   Właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki (miejscowości, w której spółka będzie miała swój zarząd), w przypadku wątpliwości który sąd jest właściwy można skorzystać z podpowiedzi znajdującej się w zestawieniu „Lista Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego zawierająca adresy, numery telefonów oraz wykaz właściwości dla każdego wydziału”.

•   Lista wspólników, lista stawających, lista członków organów zarządczych spółki,

•   Lista oddziałów spółki, jeśli spółka będzie miała oddziały,

•   Dane adresowe spółki, w tym w szczególności sprawdzenie czy planowana nazwa spółki już nie jest wykorzystywana przez inną zarejestrowaną spółkę z o.o. za pomocą formularza „wyszukiwanie podmiotu” oraz prawidłowe ustalenie przedmiotu działalności spółki (a więc wykluczenie tych typów działalności gospodarczych, których spółka z o.o. nie może prowadzić, np.: działalność banku centralnego, ubezpieczenia na życie, zarządzanie rynkami finansowymi, działalność gospodarstw domowych, działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi).

Warto wiedzieć, że w celu uproszczenia rejestracji spółki z o.o. do rejestracji spółki trybie S24 nie jest wymagane zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Z tego faktu wynika jednak pewne ograniczenie polegające na tym, że nie można samodzielnie formułować treści umowy spółki z o.o. lecz należy skorzystać z dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości propozycji brzmienia zapisów umownych. Wspólnicy mogą jednak zmienić zapisy umowy spółki z o.o., już po zarejestrowaniu spółki, przeprowadzając je w formie zmiany umowy spółki, dla której to wymagana jest forma notarialna lub też od 1 kwietnia 2016 roku skorzystać z możliwości zmiany umowy spółki “przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym” (art. 255 § 4 k.s.h.).

Innym ważnym elementem rejestracji spółki S24 jest brak obowiązku pokrycia całego kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki S24. Pokrycie kapitału zakładowego następuje w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy pamiętać, że pokrycie kapitału zakładowego w spółce rejestrowanej w trybie S24 może nastąpić wyłącznie gotówką.

Warto wspomnieć o opłatach i podatkach związanych z rejestracją spółki z o.o. przez Internet.

Do spółek rejestrowanych w trybie S24 ma zastosowanie preferencyjna stawka opłaty sądowej za wpis do KRS wynosząca – 250 zł (zamiast 500 zł). Z rejestracją spółki z o.o. wiąże się konieczność opłacenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; opłata ta wynosi 100 zł.

Na koniec warto przypomnieć o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego według stawki 0,5%, po odjęciu kosztów związanych z rejestracją, tj. opłatą sądową opłaconą w wysokości 600 zł (Przykładowo, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 zł, 4.400 zł * 0,5%=22 zł). Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest spółka z o.o..

Po zarejestrowaniu spółki w trybie S24 trzeba do sądu rejestrowego trzeba dodatkowo zaktualizować niektóre dane nt. tej spółki na formularzu NIP-8, m.in. poinformować o numerze konta bankowego tej spółki przeznaczonego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.