Jakiej działalności gospodarczej nie może prowadzić spółka z o.o.?

Jakiej działalności gospodarczej nie może prowadzić spółka z o.o.?

Popularność założenia spółki z o.o. w sposób uproszczony, za pomocą wzorca umowy (tzw. S24), oznacza, że każdy, samodzielnie może przeprowadzić taką rejestrację. Z tym też wiążą się zagrożenia, gdyż przykładowo zawarcie w przedmiocie działalności spółki z o.o. takiej rodzaju aktywności, która nie może być prowadzona przez spółkę z o.o. oznacza, że wniosek o rejestrację spółki zostanie przez sąd zwrócony. W uzasadnieniu sąd wskaże, iż wybrane dziedziny sklasyfikowane pod numerami np.: PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie, PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, nie mogą być wykonywane przez spółkę z o.o., ponieważ tego typu działalność może być wykonywana wyłącznie przez spółkę akcyjną albo też jedynie przez stowarzyszenie.

Wpisanie działalności, której spółka z o.o. prowadzić nie może, będzie skutkowało zwróceniem wniosku rejestracyjnego i koniecznością wizyty u notariusza, zmianą umowy spółki, przygotowaniem jej tekstu jednolitego oraz ponownym wypełnieniu formularzy rejestrowych i koniecznością ponownego zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Na marginesie należy wskazać, że istnieją działalności, które mogą być przez spółkę z o.o. prowadzone jedynie uzyskaniu koncesji, pozwolenia, zezwolenia, itp.

Oto lista kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, które nie powinny znaleźć się w umowie spółki z o.o. lub też które powodują problemy przy rejestracji:

PKD 64.11.Z        Działalność banku centralnego

PKD 64.19.Z        Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 64.20.Z        Działalność holdingów finansowych

PKD 64.30.Z        Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

PKD 64.91.Z        Leasing finansowy

PKD 64.92.Z        Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 65.11.Z        Ubezpieczenia na życie

PKD 65.12.Z        Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

PKD 65.20.Z        Reasekuracja

PKD 65.30.Z        Fundusze emerytalne

PKD 66.11.Z        Zarządzanie rynkami finansowymi

PKD 66.12.Z        Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

PKD 66.19.Z        Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 66.21.Z        Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

PKD 66.22.Z        Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

PKD 66.29.Z        Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

PKD 66.30.Z        Działalność związana z zarządzaniem funduszami

PKD 84.11.Z        Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

PKD 84.12.Z        Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

PKD 84.13.Z        Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

PKD 84.21.Z        Sprawy zagraniczne

PKD 84.22.Z        Obrona narodowa

PKD 84.23.Z        Wymiar sprawiedliwości

PKD 84.24.Z        Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

PKD 84.25.Z        Ochrona przeciwpożarowa

PKD 84.30.Z        Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

PKD 94.11.Z        Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

PKD 94.12.Z        Działalność organizacji profesjonalnych

PKD 94.20.Z        Działalność związków zawodowych

PKD 94.91.Z        Działalność organizacji religijnych

PKD 94.92.Z        Działalność organizacji politycznych

PKD 94.99.Z        Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 97.00.Z        GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

PKD 98.10.Z        Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

PKD 98.20.Z        Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

PKD 99.00.Z        ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

 

 

Foto dzięki uprzejmości Supertrooper / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.