Składanie formularzy i dokumentów do KRS-u tylko on-line

Portal Rejestrów Sądowych

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wpisy do KRS-u są przyjmowane tylko za pośrednictwem elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych. Portal działa pod adresem internetowym: https://prs.ms.gov.pl/. Ta zmiana zasad zgłaszania wniosków do KRS oznacza, że dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego wyłączona została możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie lub maszynowo wypełnionych formularzy KRS, które były wysyłane pocztą.

Teraz każdy wniosek można wypełnić wyłącznie elektronicznie, niezależnie czy dotyczy on założenia spółki, zgłoszenia zmian w spółce lub też jej likwidacji. Ideą nowego sposobu komunikowania się z sądem rejestrowym ma być uproszczenie i przyspieszenie postępowania rejestrowego. W trakcie przygotowywania elektronicznego wniosku do KRS-u system wyświetla jedynie te rubryki, które są istotne dla danego zgłoszenia, dlatego też ryzyko pomyłki jest mniejsze niż przy wnioskach wypełnianych papierowo.

System też wymusza odpowiednie opłacenie wniosku.

Niestety mankamentem tego nowego rozwiązania jest to, że system nie wskazuje zamkniętej listy dokumentów, które mają być dołączone do wniosku. Należy po prostu wiedzieć, jakie dokumenty należy dołączyć do odpowiednich wniosków, aby nie narazić się na zwrot wniosku.

Od czego zacząć?

Korzystanie z Portalu Rejestrów Sądowych należy rozpocząć od zarejestrowaniu się w tym portalu. Opis procedury zarejestrowania się na tym portalu można znaleźć w „Zakładanie konta i logowanie” zakładce „Pomoc”.

Przy zgłaszaniu dokumentów do wniosku należy pamiętać o odpowiednim formacie dokumentu i podpisaniu każdego skanu (musi być podpisany w .pdf w formacie XAdES). Procedura jak podpisać dokument, który załączamy do wniosku zgłaszanego w Portalu Rejestrów Sądowych została opisana tutaj: Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie zarządu?

Instrukcje

W portalu zostały też udostępnione instrukcje dla najczęściej zgłaszanych czynności. Instrukcje są pogrupowane tematycznie i można je znaleźć tutaj: instrukcje tematyczne dla użytkowników Portalu Rejestrów Sądowych. Znaleźć można instrukcję do wniosku o zmianę dla sp. z o.o w KRS lub też instrukcję wykreślenia sp. z o.o z KRS.

Dołączanie aktów notarialnych

W trakcie wypełniania wniosku do KRS może wystąpić konieczność dołączenia aktu notarialnego (np.: zmiany umowy spółki). Do wniosku nie trzeba będzie jednak dołączać skanu aktu notarialnego. Wystarczy podać numer aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (tę informację każdy otrzyma od notariusza zgłaszającego akt notarialny do tego Repozytorium). Po podaniu we wniosku numeru aktu notarialnego nadanego przez Repozytorium akt notarialny jest automatycznie dołączany do przygotowywanego wniosku.

Spółki s24

Spółki s24 nadal będą obsługiwane przez odrębny portal s24.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.