Przedłużenie stosowania „starych” przepisów podatkowych do spółek komandytowych

uchwała spółki komandytowej

Przepisy podatkowe wprowadzające niekorzystne zmiany polegające na opodatkowaniu spółek komandytowych umożliwiły wspólnikom tych spółek na podjęcie decyzji o odroczeniu do 1 maja 2021 r. opodatkowania dochodów tych spółek. O tej możliwości mówi art. 12 przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Uchwała wspólników do końca 2020 r.

Wspólnicy spółek komandytowych musieli do końca 2020 roku podjąć decyzję w formie uchwały o tym, że do 30 kwietnia 2021 r. spółka komandytowa będzie rozliczać się według starych zasad, tzn. spółka komandytowa nadal będzie spółką neutralną podatkowo a podatki dochodowe będą płacić wyłącznie wspólnicy tej spółki. Przepisy wprowadzające możliwość przedłużenia dotychczasowych zasad opodatkowania nie zobowiązują spółki komandytowej do tego aby tę uchwałę przekazała do Krajowego Rejestru Sądowego czy do urzędu skarbowego.

Zmiana roku podatkowego spółki komandytowej

Zasadniczo uchwała o stosowaniu „starych” zasad opodatkowania spółek komandytowych nie zmienia roku obrotowego tej spółki, chyba że wspólnicy zdecydują się na niezamykanie ksiąg rachunkowych na 31 grudnia 2020 r.. Przepisy podatkowe umożliwiały też wspólnikom spółki komandytowej podjęcie decyzji o niezamykaniu ksiąg podatkowych z końcem 31.12.2020 r. i przedłużeniu tego roku podatkowego do końca kwietnia 2021 r. W przypadku podjęcia decyzji o niezamykaniu ksiąg rachunkowych z końcem 2020 roku, lecz na koniec kwietnia 2021 r., przejściowy rok podatkowy trwa od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..

Uchwała o tymczasowym (do końca kwietnia 2021 r.) stosowaniu „starych” przepisów podatkowych powinna być podjęta przez wszystkich wspólników spółki komandytowej (komplementariuszy i komandytariuszy), ponieważ jest to sprawa przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki. Tego typu uchwała wymaga zgody wszystkich wspólników (m.in. wynika to z art. 121 § 2 k.s.h.).

Tutaj można pobrać wzór uchwały spółki komandytowej w sprawie przedłużenia stosowania „starych” przepisów podatkowych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.