Do jakiego Sądu złożyć pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.?

Do jakiego Sądu złożyć pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.?

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pracownik zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po kilku miesiącach pracy, mimo upominania się u pracodawcy o zaległe wynagrodzenie, nie otrzymał całej wypłaty. Złożył pozew do sądu pracy i sąd wydał wyrok zasądzający zapłatę wynagrodzenia. Wyrok uprawomocnił się. Jednakże pracodawca, mimo przegranego procesu, nie wypłacił byłemu pracownikowi zaległego wynagrodzenia. Pracownik skierował wniosek o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego do komornika. Po kilku miesiącach komornik przysłał byłemu pracownikowi powiadomienie o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego i umorzył je.

Czy były pracownik ma jeszcze jakieś dodatkowe szanse na odzyskanie utraconego wynagrodzenia ?

Były pracownik może skierować swoje roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenia do członków zarządu spółki z o.o. powołując się na art. 299 k.s.h. Na temat odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki można dowiedzieć się też we wpisie – Odpowiedzialność członka zarządu. Były pracownik zaczyna nową sprawę od ustalenia aktualnych adresów zamieszkania członków zarządu spółki z o.o. (taką informację uzyska przeglądając akta rejestrowe spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prosząc o taką informację MSW) oraz wysyła na ustalone adresy członów zarządu wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania, tj. wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Wezwanie do zapłaty musi być wysłane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli po przesłaniu wezwania do zapłaty członkowie zarządu spółki dobrowolnie nie zapłacili wynagrodzenia to były pracownik składa pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. wiedząc, że niepotrzebna zwłoka doprowadzi do przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia pracowniczego.

Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. składa się do sądu gospodarczego (art. 2 ust.1 ustawy z dnia 24 maja 1989 roku o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych). Pozew trzeba prawidłowo opłacić opłatą sądową, która wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jeżeli do pozwu zostaną dołączone wszystkie wymagane dowody wskazujące, iż pracownik nie otrzymał wynagrodzenia a egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna to sąd gospodarczy wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Brak sprzeciwu pozwanego doprowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty i pracownik będzie miał nową możliwość odzyskania zaległego wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że pozew przeciwko członkowi zarządu należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka zarządu, a nie siedzibę spółki. W sytuacji, gdy powód wnosi pozew przeciwko kilku członkom zarządu to od powoda zależy który sąd wybierze jako właściwy; sądami z których powód wybiera są sądy właściwe dla różnych miejsc zamieszkania pozwanych (art. 43 par. 1 k.p.c.).

 

Foto dzięki uprzejmości Nongkran_ch / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.