Odwołanie zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki z o.o.

Odwołanie zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki z o.o.

Przepisy spółek handlowych wskazują, że zgromadzenie wspólników jest zwoływane przez zarząd spółki z o.o. (art. 235 k.s.h.). Jeśli jednak po rozesłaniu zawiadomień do wspólników spółki, w którym to zawiadomieniu zarząd wskazał datę, miejsce i porządek obrad planowanego zgromadzenia wspólników powstaną okoliczności losowe uniemożliwiające przeprowadzenie zgromadzenia, to czy zarząd może zarządzić odwołanie już zwołanego zgromadzenia wspólników? Aby sprawę trochę utrudnić należy wskazać, że przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują możliwości odwołania, uprzednio zwołanego, zgromadzenia wspólników.

Do analizy tego zagadnienia trzeba odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego (art. 2 k.s.h.: w sprawach nieuregulowanych w kodeksie spółek handlowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.).

Zarząd spółki z o.o. zwołując zgromadzenie wspólników, w świetle przepisów kodeksu cywilnego, składa oświadczenie woli. Każde zaś oświadczenie woli, może być odwołane, gdy takie odwołanie dotarło do adresata jednocześnie z tym pierwotnym oświadczeniem woli lub wcześniej. Patrząc na tę sprawę z technicznego punktu widzenia, cofnięcie oświadczenia woli (o odwołaniu zgromadzenia wspólników) musi dotrzeć szybszym środkiem komunikacji niż pierwotne oświadczenie (powiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia wspólników). Jeśli oba oświadczenia dotrą do adresata w tym samym czasie, to już nie ma znaczenia, z którym oświadczeniem adresat się najpierw zapozna. Ważne jest to, że oświadczenie o odwołaniu zgromadzenia wspólników zostało doręczone nie później niż pierwotne, odwoływane oświadczenie.

Zarząd może też odwołać zgromadzenie wspólników już po skutecznym doręczeniu informacji o jego zwołaniu. Jednakże po doręczeniu pierwotnego oświadczenia, gdy chcemy je zmienić lub odwołać to możemy to zrobić jedynie za zgodą adresata, czyli wszystkich wspólników spółki. Te same zasady stosuje się w przypadku zmiany terminu zgromadzenia wspólników. Powyższe zasady odwoływania zgromadzeń wspólników zostały potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt II CSK 604/08).

Warto pamiętać też o tym, że jedynie organ uprawniony do zwoływania zgromadzenia wspólników ma prawo je odwołać (w zależności od postanowień zawartych w umowie spółki, będzie to zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna).

 

Foto dzięki uprzejmości Boians Cho Joo Young / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.