Jaką rolę pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jaką rolę pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Już sama nazwa wskazuje co zarząd w spółce z o.o. może robić – obowiązkiem zarządu jest planowanie, organizowanie, decydowanie i kontrolowanie bieżącej działalności spółki.

Jak powołać członka zarządu, zostało wyjaśnione we wpisie: „Powołanie członka zarządu na czas nieokreślony”.

W innych wpisach wskazywałem, że członek zarządu ma prawo do reprezentacji spółki przed sądami powszechnymi oraz przed innymi sądami (np.: Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym) i w związku z tym do dokonywania wszelkich wymaganych czynności procesowych (np. składania pozwów, zażaleń, apelacji, udział w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz ustanawianie pełnomocników procesowych na każdym etapie sprawy sądowej).

Członek zarządu ma też prawo, w imieniu spółki, dokonywać czynności pozasądowych. W praktyce jest to głównie składanie oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy lub przyjmowanie oświadczeń woli kierowanych do spółki.

Zasady reprezentowania spółki przez zarząd są opisane w umowie spółki oraz informacja, jak aktualnie spółka może być reprezentowana, jest przedstawiona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najczęściej stosowaną zasadą reprezentacji jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. A więc jak spółka z o.o. chce złożyć innej osobie oświadczenie woli to wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (lub w inny sposób reprezentacji wskazany w umowie spółki). Warto wiedzieć, że komunikacja w drugą stronę, tj. oświadczenia osób trzecich kierowane do spółki, mogą być składane jakiemukolwiek członkowi zarządu spółki lub prokurentowi.

A więc „na zewnątrz” spółka komunikuje się poprzez działanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

W sytuacjach wewnątrzorganizacyjnych, każdy członek zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy spółki. Ale ta samodzielność jest ograniczona do spraw nieprzekraczających zwykłych spraw spółki. Czym są sprawy nieprzekraczające zwykłych spraw spółki oraz kiedy konieczne jest podjęcie uchwały zarządu zostało opisane we wpisie – Podejmowanie uchwał przez zarząd spółki z o.o..

Warto wiedzieć, że jest odpowiednia kategoria spraw, którymi członek zarządu nie może się zajmować. Chodzi o prowadzenie, równolegle z funkcją członka zarządu spółki, spraw konkurencyjnych do tego co prowadzi spółka.

 

Foto dzięki uprzejmości ddpavumba / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.