Jaka jest odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.

Jaka jest odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami regulującymi działanie spółek z o.o. członek zarządu odpowiada za długi spółki całym swoim osobistym majątkiem, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Spółka z o.o. postawiona w stan likwidacji także może mieć problemy ze spłatą długów. Praktycznie rzecz biorąc jest to bardziej prawdopodobne niż w przypadku spółki nie postawionej w stan likwidacji.

Ponieważ w spółce w likwidacji nie ma zarządu a funkcje zarządcze wykonuje likwidator to powstaje pytanie czy likwidator, podobnie jak członek zarządu, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w sytuacji nieskutecznej egzekucji z majątku tej spółki.

Przepisem, który wprowadza solidarną odpowiedzialność osób zarządzających spółką z o.o. jest art. 299 § 1 k.s.h. przepis ten stanowi, że: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.”. Ten przepis nie wymienia likwidatorów jako osób, które są solidarnie odpowiedzialne za długi spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji z jej majątku.

Jaka jest odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.?

Odpowiedzialność likwidatora spółki z o.o. wynika z art. 280 k.s.h., który nakazuje stosować do likwidatorów przepisy dotyczące członków zarządu, a więc również art. 299 § 1 k.s.h. O odpowiedzialności członków zarządu można przeczytać we wpisie: Odpowiedzialność członków zarządu. Takie stanowisko wyraził między innymi Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 28 stycznia 2010 r., III CZP 91/09, w której wskazał, iż: “Odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. ponosi także likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. W zakresie odpowiedzialności likwidatora Sąd Najwyższy wypowiedział się również w uchwale z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie III CZP 143/07, w której zauważył, że uwzględniając cel i charakter odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 k.s.h. należy przyjąć, iż w razie bezskuteczności egzekucji określonego zobowiązania odpowiedzialność na zasadach tego przepisu ponoszą osoby będące członkami zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania, a ściślej – jego podstawy.

Odpowiedzialność likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. w związku z art. 280 k.s.h., oprócz należności głównej obejmuje również zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 grudnia 2006 roku, sygn. akt III CZP 118/06, publ. Legalis). Na wartość dochodzonej przez powoda roszczenia w niniejszej sprawie oprócz należności głównej wraz z odsetkami składają się koszty procesu, koszty postępowania klauzulowego oraz egzekucyjnego.

Jak widać likwidator odpowiada w takim samym zakresie i wedle tych samych zasad co członek zarządu za zobowiązania spółki, których nie udało się wyegzekwować.

 

Foto dzięki renjith krishnan/ freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.