Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przy zawiązywaniu spółki z o.o. wspólnicy określają w umowie spółki wysokość kapitału zakładowego i oświadczają w trakcie rejestracji, że środki na utworzenie początkowego kapitału zakładowego zostały zapewnione. Początkowy kapitał zakładowy (tzw. kapitał założycielski) jest równy majątkowi spółki. W trakcie działania spółki informacja o wysokości bieżącego kapitału zakładowego nie ma większego znaczeniadla innych uczestników obrotu gospodarczego, gdyż są spółki które mają minimalny kapitał zakładowy (5.000 zł) i posiadają znaczny majątek oraz są też podmioty o bardzo wysokim zadeklarowanym kapitale zakładowym, lecz dysponujące minimalnym majątkiem. Warto wiedzieć, że przepisy kodeksu spółek handlowych określają minimalną wartość kapitału zakładowego spółki, ale nie wprowadzają limitu maksymalnego.

Nie ma obowiązku, aby wniesiony kapitał zakładowy był zamrażany i nie mógł pracować dla spółki. Wkład gotówkowy wniesiony na kapitał zakładowy może być przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. na nabycie składników rzeczowych lub praw niemajątkowych. Podobnie z wkładem niepieniężnym – może być zbyty i uzyskana cena stanie się majątkiem spółki.

Warto też wskazać, że wniesienie kapitału zakładowego wiąże się z ustaleniem wielkości przysługujących każdemu wspólnikowi udziałów w spółce. Z ustaleniem wielkości udziałów będzie się też wiązała ilość głosów przysługujących poszczególnym wspólnikom, w jakiej proporcji będzie wypłacana dywidenda, w jaki poszczególni udziałowcy będą mieli udział w majątku likwidowanej spółki.

Wybór minimalnego kapitału zakładowego w spółce z o.o. (5.000 zł) wiąże się z kilkoma zagrożeniami.

Po pierwsze, jeśli w umowie spółki nie zostanie wpisany zapis modyfikujący art. 230 k.s.h. (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej) to prawie każdy zakup materiałów, towarów, produktów, środków trwałych do spółki będzie wymagał podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Po drugie, nawet niewielka strata bilansowa będzie wymagać konieczności podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o dalszym istnieniu spółki. Dlaczego? Ponieważ wynika to z brzemienia art. 233 k.s.h. (Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.).

Po trzecie, minimalny kapitał zakładowy, a co za tym idzie, niewielki majątek pośrednio wiąże się z koniecznością ciągłego monitorowania, czy łączna kwota długów spółki nie przekracza tego majątku, gdyż jedną z przesłanek prowadzących do zgłoszenia upadłości jest sytuacja, gdy zadłużenie spółki przekracza jej majątek.

 

 

Foto dzięki uprzejmości bplanet / freedigitalphotos.net

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.